Pretraga

AKCIJA! 26% popusta na Laki Smart TV 55" 4K i dobijaš 3 meseca GRATIS Orion TV Classic pretplate! Naruči odmah

Uslovi isporuke

Uslovi isporuke

Ukoliko kupac naručuje LAKI uređaj i/ili LAKI WI-FI putem interneta i/ili ukoliko mu se uređaj dostavlja preko kurirske službe, u tom slučaju dužan je da obavesti Orion telekom o broju telefona putem kojeg će biti kontaktiran u cilju realizacije narudžbine kao i da obavesti Orion telekom o adresi na koju će biti izvršena isporuka željenog uređaja. Ukoliko kupac ostavi netačne podatke, Orion telekom neće biti odgovoran za nemogućnost realizacije narudžbine kupca kao i uredne isporuke odabranog uređaja.

Orion telekom je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenog uređaja i zadržava pravo pozivanja kupca radi provere podataka iz narudžbine i u slučaju sumnje pravo da otkaže narudžbinu.

Isporuka kupljenog LAKI uređaja i/ili LAKI WI-FI se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica koje po ugovoru ovlasti Orion telekom. Orion telekom je u obavezi da obezbedi da se uređaj isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju. Orion telekom se obavezuje da robu dostavi kurirskoj službi u roku od 72 časa od trenutka narudžbine.

Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku ne dužem od 5 (pet) radnih dana. Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručenog uređaja kupcu. Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku kupcu u periodu od 8-16 h. Kupac se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi za isporuku pošiljke bude lice koje će preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko kupac ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi za isporuku, Kurirska služba će kontaktirati kupca na telefon kupca i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko kupac ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti. Po povratku pošiljke, kupac će biti kontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.

Prilikom preuzimanja pošiljke, odnosno LAKI uređaja i/ili LAKI WI-FI, potrebno je da kupac vizuelno pregleda paket da bi se uverio da ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko kupac primeti da je roba oštećena, ovlašćen je da odbije prijem pošiljke. Ukoliko kupac ne vrati pošiljku, odnosno uređaj, smatraće se da isti nema oštećenja i da je u ispravnom stanju.

Račun za odabrani LAKI uređaj i/ili LAKI WI-FI sadrži, između ostalog, iznos vrednosti uređaja, obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo) i informaciju o načinu plaćanja.

Račun za prodati LAKI uređaj (i željeni paket) i/ili LAKI WI-FI dostavlja se kupcu putem kurirske službe na navedenoj adresi koju je kupac naveo prilikom naručivanja. Ukoliko kupac naručuje putem WEB stranice laki.eu, kao momenat naručivanja uzima se potvrda narudžbine od strane Orion telekoma.

Prilikom plaćanja pouzećem, kupac plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu. Kupac je dužan da preuzme jedan primerak računa, a drugi da potpište i preda kurirskoj službi.

Prilikom plaćanja kupac plaća obračunati iznos po cenovniku, dok troškove transakcije (bankarske troškove) i kurirske službe snosi Orion telekom.

Orion telekom nije odgovoran u slučaju da kupac ne primi blagovremeno račun usled propusta kurirske službe. Kupac je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem računa obavesti Orion telekom o tome i zatraži slanje duplikata.