Pretraga

AKCIJA! 26% popusta na Laki Smart TV 55" 4K i dobijaš 3 meseca GRATIS Orion TV Classic pretplate! Naruči odmah

Reklamacije

Reklamacije

Ukoliko kupac LAKI Smart uređaja i/ili LAKI Wi-Fi uređaja smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili da isporučeni LAKI uređaj nije saobrazan navedenoj specifikaciji tog uređaja, da postoje oštećenja na uređaju uočena prilikom njegove isporuke, da isporučeni uređaj ne odgovara naručenom ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa obavljenom kupovinom, potrebno je da uloži reklamaciju.

Korisnik po navedenim osnovama može podneti prigovor na sledeće načine:

  • Dolaskom u poslovnice Orion telekoma i popunjavanjem obrasca „Prigovor korisnika“
  • Pozivanjem Korisničkog servisa Orion telekoma na broju 011/4100-100 uz prethodnu identifikaciju
  • Poštanskim putem na adresu Orion telekom, Naselje Zemun polje Mala pruga br. 8, 11 080 Beograd-Zemun
  • Elektronskom poštom na mail adresu: reklamacije@oriontelekom.rs sa registrovane email adrese

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Orion telekom je obrazovao Komisiju za rešavanje reklamacija korisnika. Komisija u čijem sastavu je predstavnik evidentiranog udruženja za zaštitu potrošača i predstavnici Orion telekoma, nadležna je za vršenje nadzora nad rešavanjem reklamacija korisnika i daje načelna uputstva.

Orion telekom neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane kupca.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane kupca. Uz reklamaciju potrebno je dostaviti i račun. Ukoliko je plaćanje obavljeno putem platne kartice, kupac u reklamaciji obavezno navodi i detalje potvrde o uspešno obavljenom plaćanju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da kupca obavesti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

Reklamacioni list možete preuzeti na sledećem linku.